Mikä on rasismia? Mikä on rasisti?


Kaikille mamuille, kukkahattutädeille, viherpiiperöille ja vassareille, yms jotka eivät sanan merkitystä tunnista, lyhyt oppimäärä rasismista:
Rasismi on ihmisen syntyperästä johtuva syrjintä. Rasismia (rotusyrjintää) on ainakin esiintynyt lain nojalla USA:ssa ja Etelä-Afrikassa.

Rasismia ei ole
- vastustaa maahan tulijoiden elättämistä yhteisistä varoista
- vaatia, että maan lakeja ja säännöksiä kunnioitetaan ja noudatetaan poikkeuksetta
- vaatia maahanmuuttajia luopumaan kotimaansa perinteistä, jos ne ovat suomalaisten lakien ja elämäntapojen vastaisia
- vaatia rikokseen syyllistyneiden tai suomalaiseen elämäntapaan sopeutumattomien ei-suomalaisten karkottamista
- vaatia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina riippumatta mistään perinteistä tai uskonnoista
- vaatia elää Suomessa maan tavalla vaatimatta itselleen erityisoikeuksia
- vaatia kunnoittamaan suomalaisia perinteitä kuten koulujen kevätjuhlia, uimahallien vuoroja jne
- vaatia, että maahanmuuttajaperheissä eletään Suomen tapojen ja lakien mukaan
- vaatia Suomessa rikokseen tuomittujen toimittamista kärsimään rangaistuksensa lähtömaassaan

Kaikkia kantasuomalaisia vaaditaan elämään edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Maahanmuuttajilla ei saa olla mitään erityisoikeuksia.

hieronta Nokia